Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus

Henkilöstön riskitietous ja taito toimia oikein hätätilanteessa kuuluvat oleellisesti jokaisen työpaikan turvallisuuskulttuuriin. Korkeatasoista turvallisuuskulttuuria on se, että jokainen työntekijä tekee turvallisuutta edistäviä ratkaisuja osana jokapäiväistä työtään.

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutus on kestoltaan yhden työpäivän (noin 8 tuntia) mittainen. Kurssin läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennalta ehkäisijänä ja pitää sisällään turvallisuuden kehittämisen teorian, ryhmätyön ja valinnaisia käytännön harjoituksia. Oppilaille jaettava aineisto (oppikirja) sisältää lisäksi toimintaohjeita sekä tarkastuslistoja työpaikan turvallisuuden parantamiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikurssin on  helmikuun 2019 loppuun mennessä suorittanut yli 32 000 henkeä.

Kurssin sisältö

  • Kurssin avaus ja tavoitteet, turvallisuuskulttuuri, suunnitelmallinen turvallisuus
  • Turvallisuuden eri osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta
  • Paloturvallisuus, tulipalo ja sen ehkäisy
  • Toiminta tulipalotilanteessa, alkusammutus, sähköpalot
  • Henkilöturvallisuus, väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy, kohtaaminen ja jälkihoito, tapaturmat
  • Käytännön harjoitus: turvallisuuskävely, poistumis- tai evakuointiharjoitus, alkusammutus, hätäsiirto tai ensiapu
  • Kurssikoe ja kurssin päättäminen

Kurssin hinta

  • Hinta sisältää opetuksen, harjoitusvälineet soveltuvilta osin, oppikirjan, kurssikokeen viisi (5) vuotta voimassaolevan kortin. Avoimilla kursseilla hinta on 119€/hlö sis alv 24%. Ryhmäkohtainen hinta – pyydä tarjous!