Mikä on ammattipätevyyden jatkokoulutus?

Ammatti­liikenteen ammatti­päte­vyyden yllä­pitä­miseksi sinun täytyy suorittaa viisi jatkokoulutus­päivää viiden vuoden jaksoissa.

Direktiivikoulutukset voi suorittaa milloin tahansa 5-vuotisjakson aikana — vaikka peräkkäisinä päivinä.

Jatkokoulutuspäivät ovat saaneet useita erilaisia nimiä: mm. direktiivipäivät, direktiivikoulutus, ammattipätevyyskurssi, ammattipätevyyskoulutus. Suosituin nimitys lienee direktiivikoulutus.

Poikkeukset ammattipätevyyslaissa Poliisin antamat esimerkit

Trafin verkkosivuilta voit tarkistaa omat ammattipätevyystietosi.

Usein kysytyt kysymykset ammattipätevyydestä (trafi.fi)

Mistä tiedän, milloin 5-vuotisjakso päättyy?

Jos kuorma-auton ajo-oikeutesi alkanut ennen 10.9.2009, seuraavan kerran jatkokoulutuspäivät on oltava suoritettuna 10.9.2014 mennessä. Jos kuljetat linja-autoa ja ajo-oikeus alkanut ennen 10.9.2008 jatkokoulutuspäivät täytyy suorittaa 10.9.2013 mennessä. Jos olet suorittanut perustason ammattipätevyyden, jatkokoulutukset on suoritettava ensimmäisen kerran viiden vuoden kuluessa ammattipätevyyden saavuttamisesta.

Entä jos 5-vuotisjakso ylittyy?

Jos et ole ylläpitänyt ammattipätevyyttä jatkokoulutuksilla, voit saattaa ammattipätevyyden uudelleen voimaan osallistumalla jatkokoulutukseen eli käymällä koulutuksessa siten että vaadittavat 5 päivää täyttyy.

Vaadittavat opetusmäärät

Jatkokoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia viidessä vuodessa. Opetus on annettava vähintään 7 tunnin jaksoissa ja se voi koostua teoriaopetuksesta, ajo-opetuksesta tai molemmista direktiivin mukaisissa oppiaineissa. Opetukseen on kuitenkin aina sisällytettävä ennakoivan ajamisen opetusta vähintään 7 tuntia.

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa (ADR) vaadittavista ajolupakoulutuksista hyväksytään jatkokoulutukseksi yksi jatkokoulutuspäivä yhtä ADR-kurssia kohti.

Jatkokoulutukset on käyty, mitä sen jälkeen?

Vaaditun koulutuksen suorittamisen jälkeen kuljettajan on haettava itselleen ammattipätevyyttä. Voit tarkistaa käymäsi kurssit Liikenteen turvallisuusviraston Trafin sähköisistä palveluista. Palvelu on maksuton ja tunnistautumiseen vaaditaan verkkopankkitunnukset.

Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, voit täyttää sivustolta löytyvän lomakkeen (B118 SR) ja lähettää sen Liikenteen turvallisuusvirastoon. Molemmissa tilanteissa jatkokoulutustiedot lähetetään asiakkaalle postitse.

Liikenteen turvallisuusviraston ohjeistuksen mukaan Ajovarma Oy:llä ei ole oikeutta antaa ammattipätevyyden jatkokoulutustietoja asiakkaille.

Ammattipätevyyden merkintään on kaksi vaihtoehtoa: erillinen ammattipätevyyskortti tai erityisehtomerkintä ajokorttiin. Kumpaakin haetaan Liikenteen turvallisuusviraston palveluntuottajalta (Ajovarma).

Vaihtoehto 1: merkintä ajokorttiin (30 euroa)

Ammattipätevyyttä osoittava merkintä voidaan tehdä ajokorttiin, jos hakija täyttää ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset sekä tieliikennelaissa tai sen nojalla säädetyt ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset.

Ammattipätevyyttä osoittavan merkinnän tekeminen ajokorttiin edellyttää uuden ajokortin hakemista.

Hakemuksen liitteenä tulee olla kaksi valokuvaa, jotka täyttävät passivalokuvan vaatimukset ja ovat digitoitavissa. Valokuvana voidaan käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa, josta hakijan hyvin tunnistaa. Tällainen kuva on kuljettajakortin (”digikortin”) kuva.

Ammattipätevyys-erityisehtoa merkittäessä ajokorttiin lääkärinlausuntoa ei tarvita. Kyseessä on normaali erityisehdon muutos, jossa ei tarvita lääkärintodistusta mikäli henkilöllä on ennestään saman ryhmän voimassaoleva ajokortti.

Vaihtoehto 2: ammattipätevyyskortti (50 euroa)

Osoituksena ammattipätevyydestä kuljettajalle myönnetään edellytysten täyttyessä hakemuksesta kuljettajan ammattipätevyyskortti, jonka myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto ja sitä haetaan Ajovarman ammattiliikenteen toimipisteestä.

Hakemukseen liitetään valokuva, joka täyttää passivalokuvan vaatimukset ja on digitoitavissa. Valokuvana voidaan käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa. Tällainen kuva on kuljettajakortin (”digikortin”) kuva. Mukaan liitetään myös kopio ajokortista, jos ajokortti on myönnetty muualla kuin Suomessa.

Koska korttia tai merkintää kannattaa hakea?

Voit hakea suoritettujen jatkokoulutuspäivien perusteella ammattipätevyydellesi jatkoa aikaisintaan 6 kuukautta ennen nykyisen pätevyyden päättymistä eli viimeksi haku kannatti ajoittaa 10.3.-9.9.2014 välille. Tällöin ammattipätevyyden sai jatkettua 10.9.2019 saakka, vaikka olisi käynyt kurssit useita vuosia aikaisemmin. Nyt, em. hakuajan päätyttyä, seuraava viisivuotiskausi lähtee käyniin viimeisestä kurssipäivästä.